Regulamin korzystania z siłowni
czwartek, 27 sierpnia 2020


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

 

1. Siłownia jest czynna według ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej www.csir-sepolno.pl
2. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
3. Użytkownikami siłowni mogą być:
•    Grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia;
•    Sekcje sportowe pod opieką trenera;
•    Klienci indywidualni:
     -    osoby pełnoletnie, które podpisały stosowne oświadczenie;
     -    osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemne oświadczenie    rodzica/prawnego opiekuna;
•    Klienci indywidualni korzystający z zajęć zorganizowanych przez CSiR wyłącznie pod nadzorem instruktora obsługującego siłownię:
     -    osoby pełnoletnie, które podpisały stosowne oświadczenie;
     -    osoby niepełnoletnie, po podpisaniu stosownego oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna.
4. Do korzystania z siłowni uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika.
5. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
6. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.
7. Wszystkie osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania z siłowni. Wszyscy korzystający ćwiczą na własną odpowiedzialność.  
8. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu sugerowane jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek niezwłocznie zgłosić ten obsłudze siłowni.
10. Zabrania się samodzielnego ćwiczenia na stanowiskach, które wymagają asekuracji współpartnera (ćwiczenia ze sztangą z dużym obciążeniem).
11. Korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów).
12. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczeń pod   wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.
14. Osoby naruszające przepisy regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.
15. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni CSiR nie ponosi odpowiedzialności.
16. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
17. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa obsługi poszczególnych przyrządów treningowych CSiR nie ponosi odpowiedzialności.
18. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków korzystający, powinni wykupić we własnym zakresie.

 

Druki do pobrania:

 

 
Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński BIP Gmina Sępólno Krajeńskie gci kanal10 logo small
               

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information