Regulamin korzystania z kąpieliska
czwartek, 27 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020
DYREKTORA CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 czerwca 2020 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Kąpieliska na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/163/12 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji zarządzam, co następuje:

 

§1


Ustala się Regulamin Kąpieliska na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wraz  z zaleceniami GIS dotyczącymi korzystania z kąpieliska w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:
1.    Regulamin Kąpieliska na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wraz z zaleceniami GIS dotyczącymi korzystania z kąpieliska w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

 

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/2020
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji

z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA NA PLAŻY MIEJSKIEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 

1.    Plaża Miejska jest obiektem administrowanym przez Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Tel. 523210321, Tel. kom. 691121331.
2.    Teren kąpieliska ograniczony jest pomostami i bojami.
3.    Kąpielisko jest czynne codziennie od godziny 11:00 do godziny 19:00.
4.    Oznaczenie ratowników – stroje pomarańczowe lub czerwone.
5.    Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u ratownika.
6.    Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
7.    Wieża do skoków do wody udostępniona jest wyłącznie w czasie godzin otwarcia kąpieliska.
8.    Zabrania się wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na teren kąpieliska.
9.    Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10.  Na terenie kąpieliska nie wolno:
       a)    Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz przy wywieszonej czerwonej fladze.
       b)    Niszczyć urządzeń i sprzętu Plaży Miejskiej, stwarzać zagrożeń bezpieczeństwa.
       c)    Zaśmiecać i brudzić terenu przeznaczonego do kąpieli.
       d)    Wprowadzać psów i innych zwierząt.
11.    Poza godzinami funkcjonowania kąpieliska, użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
12.    Osoby naruszające przepisy powyższego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.
13.    Osoby niszczące sprzęt wodny lub urządzenia Plaży Miejskiej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

 

FLAGA BIAŁA – kąpiel dozwolona
FLAGA CZERWONA – kąpiel zabroniona
BRAK FLAGI – kąpielisko niestrzeżone


TELEFONY ALARMOWE:
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Numer alarmowy tel.kom.


ZALECENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
Z KĄPIELISKA W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

1.    Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w 

       wodzie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
2.    Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się

       zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
3.    Należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
4.    Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
5.    Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
6.    Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
7.    Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi

       powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
8.    Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
9.    Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
10.  Maksymalna liczba osób mogących przebywać w danym momencie na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, przy zachowaniu sugerowanych 4m² na osobę, wynosi 800 (dotyczy osób 

      nie gospodarujących wspólnie).
11.  W przypadku przekroczenia tej liczby wejście na Plażę będzie zabronione.
12.  Przebywanie na Plaży grup zorganizowanych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.

 

ZARZĄDZENIE I REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA

 
Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński BIP Gmina Sępólno Krajeńskie gci kanal10 logo small
               

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information